Kontakt

ForTech Steel s. r. o.,
Sídlo firmy:
SNP 1443/30,
017 07 Považská Bystrica,

Prevádzka:
1. mája 882/46,
020 25 Púchov

IČO: 46716327,
DIČ: 2023532247,
IČ DPH: SK2023532247

+421 911 289 424
+421 908 034 491

info@fortechsteel.sk