Služby

• Dodávka a delenie materiálu
• Výroba a montáž zostav a podzostav
• Frézovanie CNC
• Zabezpečujeme sústruženie CNC, elektroerozívne rezanie a hĺbenie
• Tepelné spracovanie (žíhanie, stabilizácia, cementovanie, kalenie, nitridovanie, nitrocementovanie, …)
• Meracie protokoly